Veilige dijken

Ons beheergebied heeft rond de 668 kilometer aan waterkeringen (dijken). Vanzelfsprekend is het belangrijk dat al die waterkeringen betrouwbaar zijn en blijven. Bij dreigende situaties zijn we altijd alert. Het gaat daarbij lang niet altijd om hoogwater op de rivier. Langdurig warm weer en droogte die daardoor ontstaat, kan ook gevaar opleveren. Door droogte kunnen er scheuren ontstaan in kades en dijken die daardoor minder stabiel worden. Met kans op lekken of zelfs doorbreken.

Omdat keringen aan strenge eisen moeten voldoen, werken we er continu aan om ze veilig te houden en waar nodig nog veiliger te maken.

Een ander soort gevaar voor onze dijken en kades zijn muskusratten. Deze dieren graven grote gangenstelsels in waterkeringen, waardoor deze makkelijk instabiel kunnen worden. Omdat muskusratten zich razendsnel voortplanten, is het zaak de populatie onder controle te houden.

Droge voeten

Water in rivieren, kanalen en sloten niet mag te hoog of te laag staan. Dit regelt zich niet vanzelf. Doordat ons beheergebied bestaat uit diverse soorten landschappen (weidegrond in het westen, stedelijk gebied in het midden en de bossen van de Heuvelrug in het oosten), is het regelen van het waterpeil een flinke uitdaging. Daarom is er een uitgekiend stelstel van gemalen, stuwen, sluizen en inlaten. Daarmee kan het water worden afgevoerd, vastgehouden of ingelaten.

Het waterpeil in sloten en kanalen wordt constant gemonitord zodat we kunnen bijsturen wanneer dat nodig is.

Schoon water

Het schoonmaken van afvalwater is een grote klus. Ga maar na: in ons gebied wonen ruim 750.000 mensen die gemiddeld 116 liter per dag gebruiken om te douchen, af te wassen en de WC door te spoelen. Dagelijks krijgen onze zeventien zuiveringen dus enorm veel afvalwater te verwerken. Op de zuiveringen wordt afvalwater gezuiverd tot het weer zo schoon is dat het op sloten of kanalen kan worden geloosd.