VERHAAL VAN MARC

Succesvolle Samenwerking en Kennisuitwisseling in Colombia

Collega Marc Wessels zet zich in voor het Blue Deal programma InspirAgua tijdens zijn werkbezoek aan Colombia. Samen met collega’s Mariël Nieuwenhuis en Willem Messer heeft hij bijgedragen aan de versterking van de crisisorganisatie van onze partners in Cali en Neiva. "Samen met Colombiaanse waterbeheerders werken we aan een professionalisering van de calamiteitenorganisatie. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten. Wij brengen hen bij hoe ze dat kunnen structureren, wij krijgen inzicht in hun omgang met crises die mogelijkerwijs ook in Nederland kunnen optreden. Zo zijn we zelf ook beter voorbereid op de toekomst!” 

Gebiedsbeheerder Rebecca in gesprek met collega

Succesvolle Samenwerking en Kennisuitwisseling in Colombia

Collega Marc Wessels zet zich in voor het Blue Deal programma InspirAgua tijdens zijn werkbezoek aan Colombia. Samen met collega’s Mariël Nieuwenhuis en Willem Messer heeft hij bijgedragen aan de versterking van de crisisorganisatie van onze partners in Cali en Neiva. "Samen met Colombiaanse waterbeheerders werken we aan een professionalisering van de calamiteitenorganisatie. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten. Wij brengen hen bij hoe ze dat kunnen structureren, wij krijgen inzicht in hun omgang met crises die mogelijkerwijs ook in Nederland kunnen optreden. Zo zijn we zelf ook beter voorbereid op de toekomst!”

Risicobeheersing in Colombia

Colombia kent unieke omstandigheden, zoals langdurige droogte en geografische verschillen, wat mogelijke problemen zoals bosbranden, landslides en overstromingen met zich meebrengt. Onze Colombiaanse collega’s werken daar hard aan en betrekken de inwoners met voornamelijk risicobeheersing en preventie. De nadruk ligt daarbij op effectieve communicatie en de betrokkenheid van lokale gemeenschappen. “Het laatste werkbezoek in Colombia illustreerde hoe zij risicocommunicatie vormgeven en de ontvanger centraal stellen, waarvan wij in Nederland zeker kunnen leren,” bekrachtigt Marc hun manier van werken.

(Artikel gaat onder verder)

"Dit succesvolle werkbezoek benadrukt de waarde van internationale samenwerking en kennisuitwisseling."
Marc Wessels Strategisch relatiemanager bij HDSR

Marc Wessels

Strategisch relatiemanager

Een tweezijdige uitwisseling van Kennis

"Nederland heeft een rijke ervaring met crisiscommunicatie, die van onschatbare waarde is wanneer een crisis daadwerkelijk optreedt. In dit opzicht hebben wij waardevolle inzichten gedeeld met onze Colombiaanse collega's.” Marc deed dit onder andere door een presentatie te geven over de rol van een communicatieadviseur in de crisisorganisatie en hoe wij in Nederland de crisiscommunicatie vormgeven. Hierbij kreeg zowel de interne als externe communicatie aandacht. De componenten interne communicatie en de duidelijke rolverdeling in de crisisorganisatie bleken bijzonder interessant voor onze Colombiaanse partners. 

Een verdieping van begrip

Naast crisiscommunicatie hebben zowel de Nederlandse als de Colombiaanse collega's ervaringen uitgewisseld over de samenwerking met gebiedspartners. Terwijl Colombia erin slaagt om effectieve linkjes te leggen tijdens projecten en crisissituaties, bleek er ruimte voor verbetering in de reguliere werkrelaties. Vanuit het perspectief van ons waterschap is toegelicht hoe wij in Nederland investeren in relaties tussen overheden, niet alleen wanneer problemen zich voordoen, maar ook aan de voorkant om de samenwerking te versterken.  

“Dit succesvolle werkbezoek benadrukt de waarde van internationale samenwerking en kennisuitwisseling bij het streven naar effectieve crisismanagementstrategieën en duurzame partnerschappen,” sluit Marc tevreden af. 

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe en relevante vacatures. Stel een job alert in en wij zorgen ervoor dat je een update krijgt zodra er een nieuwe vacature beschikbaar is!