VERHAAL VAN DANNEKE

“Het is tijd voor actie om NU de biodiversiteit in en langs het water verder te verbeteren. Dit is nodig voor een leefbare wereld. ”

"We vertellen het graag. Ons werkgebied strekt zich uit over maar liefst 6000 km aan waterwegen. Dat is van Amsterdam tot aan Afrika, en zelfs nog een stukje verder. Dit biedt talloze mogelijkheden om de ecologische waterkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. Want het moet beter. Om de leefbaarheid van ons gebied te vergroten, moeten we nu actie ondernemen. Het is vijf voor twaalf." Ze deelt dit rustig, maar bij Danneke Verhagen is te zien dat het haar raakt. Als adviseur ecologie en coördinator biodiversiteit bij HDSR ziet ze het als een uitdaging om het tij te keren.

Robuuster ecosysteem

"Het gaat niet goed met de biodiversiteit wereldwijd, ook niet in Nederland," vervolgt Danneke. "Daarom werken we nu aan een veerkrachtig systeem, waarin je veel minder kwetsbaar bent. Het is momenteel te eenzijdig. Kijk bijvoorbeeld naar de opwarming door klimaatverandering. Zonder een divers ecosysteem krijgt kroos, dat houdt van een warm klimaat hier vrij spel, en dat willen we vermijden. Een ander voorbeeld is de overlast van de rivierkreeft. Doordat er nu een te eenzijdig watersysteem is hebben die bijna vrij spel. De waterkwaliteit en biodiversiteit verbetert alleen niet zomaar. Daar moeten we gezamenlijk hard voor werken." 

(Artikel gaat onder verder)

Werken aan strategische waterthema's bij HDSR?

Omdat je met jouw specialisatie impact wil maken met urgent werk bij jou in de regio.

Meer weten over onze afdeling 'strategie en advies'?

Nu nadenken over later. Ga mee in de stroom van ontwikkelingen, strategieën en adviezen.

Kansen voor het waterschap

In bijna 10 jaar bij het waterschap heeft Danneke gezien dat thema's als biodiversiteit en ecologie steeds belangrijker worden op de bestuurlijke agenda . Volgens haar is dat ook noodzakelijk en kan het waterschap hier haar verantwoordelijkheid nemen. Als waterschap kun je veel betekenen. ". Wij beheren waterwegen en dijken die (natuur)gebieden met elkaar verbinden. Het is onze en dus ook mijn taak om plannen te ontwikkelen om dit groenblauwe netwerk van landschapselementen optimaal in te richten. Ik geef daarbij advies aan collega's, bestuurders en gebiedspartners. Ik ben resultaatgericht, dus werk actief mee aan projecten. Uiteraard doe ik dat niet alleen en ben ik een radar in het geheel. Je doet het samen."

De otter is terug

Danneke gaat graag in gesprek met alle betrokken partijen. Zo zit ze aan tafel met agrariërs om aan de hand van (meet)resultaten te bespreken welke maatregelen agrariërs kunnen en willen nemen. Of ze neemt deel aan overleggen met de provincie over projecten die de grenzen van het waterschap overstijgen. "Otters bijvoorbeeld, keren terug naar de provincie Utrecht. Voor de otter moet de waterkwaliteit hoog genoeg zijn, er moeten voldoende schuilplaatsen zijn, en er moet genoeg voedsel/vis zijn. Na jaren van afwezigheid zijn ze eindelijk terug in ons gebied. Dit komt mede doordat de waterkwaliteit sinds de jaren '80 verbeterd is en door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, waardoor de otter steeds beter kan migreren tussen gebieden. Ze zijn echter nog vaak slachtoffer van het verkeer. Samen met de provincie Utrecht hebben we daarom onlangs otterpassages aangelegd onder drukke wegen, zodat ze nu veilig van A naar B kunnen gaan. Dit lijkt misschien klein, maar is van groot belang voor het verbinden van gebieden”.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe en relevante vacatures. Stel een job alert in en wij zorgen ervoor dat je een update krijgt zodra er een nieuwe vacature beschikbaar is!