VERHAAL VAN SUSAN

"Susan Graas ontrafelt de waterpuzzel: uitdagingen in Planvorming en Peilbesluiten"

"Iedereen ging er jarenlang vanuit dat het in Nederland wel goed geregeld was. ‘Wij weten toch wel hoe we met water om moeten gaan.’ Kijk nu eens. Op een verjaardag hoor ik mensen over het grondwater, de droogte of Limburg praten, terwijl jaren terug velen niet eens wisten dat het bestond. Ook worden we serieus genomen in de ruimtelijke ontwikkelingen van Nederland en vragen ze het waterschap erbij. Mensen zien de nut en de noodzaak van ons werk steeds beter. Ons werk deed er altijd al toe, maar het lijkt nu urgenter dan ooit." 

De actualiteit wordt snel ingehaald

Susan Graas, senior projectleider planvorming en peilbesluiten, kan een lach op haar gezicht niet onderdrukken als ze over haar werk praat. En terecht. Haar werk doet er echt toe. “Het kiezen van het juiste oppervlaktewaterpeil en de beste inrichting van het watersysteem moeten we vaststellen met een peilbesluit. De regel is dat een peilbesluit actueel moet zijn. Met het veranderende klimaat, nieuwe stedelijke ontwikkelingen, functieveranderingen in het landelijke gebied en de CO2- en stikstofopgave wordt de actualiteit soms snel ingehaald. 

(Artikel gaat onder verder)

Vele belangen, 1 uitkomst

“Naast externe invloeden hebben we in ons werk ook te maken met vele belangen. Uiteindelijk wil iedereen het beste voor zichzelf, of het nu gemeentelijke bestuurders, agrariërs, inwoners van een gebied, of collega’s van andere afdelingen zijn. "Al die meningen zijn belangrijk en nemen we mee in het plan. Soms past het, maar vaker moeten er keuzes gemaakt worden. Wij maken die keuzes niet zelf. We houden ons aan vastgesteld beleid en/of normen en geven een onafhankelijk advies aan het bestuur van het waterschap. Zij nemen de daadwerkelijke beslissing.” 

Van te droog tot te nat: alles in het beheersgebied van HDSR

Susan geniet zichtbaar als ze over haar werk praat. “Gemiddeld ben ik twee jaar bezig met de planvorming en het peilbesluit voor een gebied. Dan duik ik er helemaal in, organiseer inloopavonden of heb keukentafelgesprekken om te horen wat er speelt in het gebied, en werk samen met collega’s aan GIS- en rekenmodellen. Zo leer ik het gebied echt kennen en probeer ik de puzzel zo goed mogelijk te maken. Als dit plan dan af is, begin ik weer van voor af aan in een heel nieuw gebied. Zo verandert mijn werk plotseling van de problematiek rondom de droogte van de Utrechtse heuvelrug naar bodemdaling in de veenweidepolders. Dat houdt me scherp, en ik geniet er elke keer weer van als ik een project opstart en afrond." 

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe en relevante vacatures. Stel een job alert in en wij zorgen ervoor dat je een update krijgt zodra er een nieuwe vacature beschikbaar is!