VERHAAL VAN JOLANDE

Samen met 'de boer’ werken aan oplossingen: “Ga maar eens in hun schoenen staan”.

Vaak worden boeren over één kam geschoren. Echter, dé boer bestaat niet als één gelijkwaardige groep. Er zijn verschillende typen boeren, zoals de intensieve melkveehouder, de biologische melkveehouder, de natuurboer, en nog vele anderen. Daarom is het van belang om hen niet over één kam te scheren. Iemand die hier alles van af weet, is Jolande Schuurman, projectleider gebiedsprocessen Veenweide. "Ik ben zelf opgegroeid op een melkveehouderij. Door de jaren heen is er veel veranderd. Toch kan ik de kennis die ik toen heb opgedaan goed gebruiken in mijn werk. "Ik begrijp de impact van wat er op dit moment allemaal op de boeren af komt. Voor ieder type boer en afhankelijk van de plek van zijn bedrijf zijn de uitdagingen verschillend. " 
Jolande Schuurman van HDSR in gesprek met een boer

Boerenverstand

Als projectleider in het Veenweidegebied heeft Jolande veelvuldig gesprekken met de diverse boeren die het gebied rijk is. Deze groep komt vaak negatief in het nieuws, zeker rondom de stikstofcrisis, waarin ze hun stem duidelijk laten horen. Jolande begrijpt wel waar de boosheid vandaan komt. "Ga maar eens in hun schoenen staan. Je denkt als boer dat je het goed doet en je bent trots op je bedrijf en nu komt de ene na de andere maatschappelijke opgave op je af. Het rijk legt verplichtingen op, de provincie heeft eisen, gemeentes hebben hun regels en ook wij vanuit het waterschap leveren onze bijdrage. Het is een enorme uitdaging om zicht te krijgen wat dit voor jouw bedrijf betekent voor de toekomst. Afgezien van enkele uitzonderingen spreek ik met veel boeren die daadwerkelijk bereid zijn om samen te werken en oplossingen te vinden. Wanneer we bijvoorbeeld over bodemdaling praten, realiseren zij zich dat dit ook voor hen een urgent thema is. Als het land te ver zakt, blijft er voor toekomstige generaties geen polder meer over om op te werken." 
(artikel gaat onder de vacatures verder)

Werk wat er toe doet

Het klimaat veranderd. De maatschappij veranderd. ons werk veranderd. We doen ons werk al ruim 900 jaar. En we blijven ons aanpassingen aan veranderingen. Zo blijven we wonen, werken en leven met water mogelijk maken.

Werken als Projectleider bij HDSR?

Werken bij onze afdeling Strategie, Advies en Ontwikkelingen biedt volop mogelijkheden.

Samen met 'de boer’ werken aan oplossingen: “Ga maar eens in hun schoenen staan”

Vaak worden boeren over één kam geschoren. Echter, dé boer bestaat niet als één gelijkwaardige groep. Er zijn verschillende typen boeren, zoals de intensieve melkveehouder, de biologische melkveehouder, de natuurboer, en nog vele anderen. Daarom is het van belang om hen niet over één kam te scheren. Iemand die hier alles van af weet, is Jolande Schuurman, projectleider gebiedsprocessen Veenweide. "Ik ben zelf opgegroeid op een melkveehouderij. Door de jaren heen is er veel veranderd. Toch kan ik de kennis die ik toen heb opgedaan goed gebruiken in mijn werk. "Ik begrijp de impact van wat er op dit moment allemaal op de boeren af komt. Voor ieder type boer en afhankelijk van de plek van zijn bedrijf zijn de uitdagingen verschillend." 
Jolande Schuurman van HDSR in gesprek met een boer

Boerenverstand

Als projectleider in het Veenweidegebied heeft Jolande veelvuldig gesprekken met de diverse boeren die het gebied rijk is. Deze groep komt vaak negatief in het nieuws, zeker rondom de stikstofcrisis, waarin ze hun stem duidelijk laten horen. Jolande begrijpt wel waar de boosheid vandaan komt. "Ga maar eens in hun schoenen staan. Je denkt als boer dat je het goed doet en je bent trots op je bedrijf en nu komt de ene na de andere maatschappelijke opgave op je af. Het rijk legt verplichtingen op, de provincie heeft eisen, gemeentes hebben hun regels en ook wij vanuit het waterschap leveren onze bijdrage. Het is een enorme uitdaging om zicht te krijgen wat dit voor jouw bedrijf betekent voor de toekomst. Afgezien van enkele uitzonderingen spreek ik met veel boeren die daadwerkelijk bereid zijn om samen te werken en oplossingen te vinden. Wanneer we bijvoorbeeld over bodemdaling praten, realiseren zij zich dat dit ook voor hen een urgent thema is. Als het land te ver zakt, blijft er voor toekomstige generaties geen polder meer over om op te werken." 
"Ik spreek met veel boeren die daadwerkelijk bereid zijn om samen te werken en oplossingen te vinden. Wanneer we bijvoorbeeld over bodemdaling praten, realiseren zij zich dat dit ook voor hen een urgent thema is."
Jolande Schuurman - HDSR

Jolande

Projectleider gebiedsprocessen Veenweide

De integrale wateropgave

Jolande stipt hiermee gelijk het bekendste thema aan van het Veenweidegebied, de bodemdaling. Er zijn alleen steeds meer en urgente andere wateropgaven die hieraan verbonden zijn. Binnen het waterschap spreken we dan ook van een integrale wateropgave. " We moeten onder andere rekening houden met klimaatadaptatie, gezamenlijke inspanningen voor verbetering van waterkwaliteit en biodiversiteit en het voorkomen van schade door inundaties. Je kunt deze opgaven een voor een uitwerken, maar door ze in samenhang en samen met het gebied uit te werken en dan afwegingen te maken, is de uitkomst veelal toekomstbestendiger. Zowel voor het watersysteem als voor de boeren bedrijven en de natuur. Zo kun je voorkomen dat opeenvolgende oplossingen tegenstijdig zijn. Wel realiseer ik me dat we voor een buitengewoon uitdagende wateropgave staan. " 
Jolande Schuurman (HDSR) in gesprek met een boer

Tijd om samen in actie te komen

"Nee, zeker zijn we niet te laat." In Jolande's stem klinkt aanvankelijk een voorzichtige twijfel door. Vervolgens is ze echter beslist in haar antwoord op de vraag of we niet te laat zijn met het aanpakken van de wateruitdaging. "Het is heel urgent en we moeten er samen aan werken, want we hebben anderen nodig. Daarom vind ik het zo prachtig om als projectleider in dit gebied aan de slag te gaan. Soms met individuele voortrekkers die innovatieve ideeën hebben, en soms met een hele polder. Het is voor mij belangrijk om de wateruitdagingen voor het gebied begrijpelijk uit te leggen, maar vooral ook goed te luisteren naar wat het gebied inbrengt. Door de verbinding die zo ontstaat, kan ik samen met de betrokkenen uit het gebied en mijn collega’s zoeken naar de best haalbare oplossingen. Het leiden van deze projecten is erg uitdagend."

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe en relevante vacatures. Stel een job alert in en wij zorgen ervoor dat je een update krijgt zodra er een nieuwe vacature beschikbaar is!