VERHAAL VAN JOS

Teamleider VTH Jos

“Het DNA van VTH”

"Aan de ene kant heb je het belang van de vergunningaanvrager. Aan de andere kant hebben we het belang van het waterschap. Het is onze uitdaging om deze belangen bij elkaar te brengen. Mijn manager noemde dit eens 'het DNA van VTH'." Jos Gelissen, teamleider binnen de afdeling vergunningverleners en handhavers (VTH), raakt direct op dreef wanneer hij uitlegt dat het bij het verlenen van een vergunning niet alleen om regeltjes draait. "We zijn geen parkeerwachters”.

Urgentie en daadkracht

De huidige uitdagingen van het waterschap vragen om daadkrachtig handelen. Er is actie nodig om klaar te zijn voor de toekomst en die urgentie spreekt Jos enorm aan. Het biedt voor de mensen in mijn team mogelijkheden om bij te dragen aan de richting die we op willen. “Als vergunningverlener is dit het moment om aan de basis staan van zoveel mooie ontwikkelingen, rondom de Omgevingswet en de invulling van de Waterschapsverordening. Deze verordening is een bepalend beleidsstuk waar je nu aan mee kan werken en het is belangrijk voor hoe we in de toekomst onze doelen willen bereiken.”

"Als vergunningverlener is dit het moment om aan de basis staan van zoveel mooie ontwikkelingen."
teamleider VTH

Jos

Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Preventief communiceren

Jos werkt inmiddels alweer 8,5 jaar bij de Stichtse Rijnlanden, waarbij hij een duidelijke visie heeft ontwikkeld op zijn vakgebied. “Uiteindelijk draait het bij vergunningverleners en toezichthouders om gedragsverandering. Het doel is om in gesprek te zijn met de omgeving, waarbij we liever geen nee verkopen. Het is dus ook een heel communicatief beroep waarbij we in gesprek gaan met vele partijen, zoals bewoners, gemeentes, agrariërs, vaarliefhebbers en ondernemers. Daarbij vinden we het belangrijk om goed te informeren en aan de voorkant van het proces met ze in gesprek te gaan. Dat doen we liever dan achteraf corrigeren.”

‘Wij zijn bezig met buiten’

Toezichthouders zijn de oren en ogen in het veld. Ze zijn zichtbaar, toegankelijk en krijgen diverse belangen van dichtbij mee. Het buiten zijn en het contact met verschillende belanghebbenden draagt eraan dat hun rol onmisbaar is. Toch beseft Jos ook wel dat het niet altijd even gemakkelijk is. Want waar regels zijn, zullen ze ook gehandhaafd moeten worden. “Soms zit er best wat frustratie als er geen vergunning verleend wordt of dat de collega’s van handhaving iemand moeten aanspreken op het gedrag. Dan is het juist de uitdaging om te kijken waar deze frustratie vandaan komt en hoe we elkaar toch kunnen vinden. Je kunt dan ook wel zeggen dat wij een echte uitvoeringsorganisatie zijn. Wij zijn bezig met ‘buiten’.”

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe en relevante vacatures. Stel een job alert in en wij zorgen ervoor dat je een update krijgt zodra er een nieuwe vacature beschikbaar is!