VERHAAL VAN ANNETTE

Water, werk en liefde voor het Veenweidegebied

"Het water is niet van ons. Het water is van ons allemaal. Wij proberen het alleen zo te regelen dat de leefomgeving veilig, gezond en prettig is. Hoe belangrijk dat is, dat weet ik als geen ander. Ik ben geboren en getogen in het veenweidegebied. Ik ben een poldermens. Of dat nog uitmaakt in mijn werk? Dat denk ik wel. Als projectleider Veenweiden voel ik de binding met iedereen die erin leeft en voel de liefde voor het gebied." Annette van Schie, schuift het niet onder stoelen of banken. Zij leeft voor haar gebied.
Projectleider Annette in gesprek met agrariërs

Grenzen verleggen

Binnen het werkgebied heeft Annette met veel verschillende partijen te maken, zoals agrariërs, natuurverenigingen, gemeentes, provincie en niet te vergeten de eigen collega's van ons waterschap. Ze probeert vanuit iedereen alle inzichten te verzamelen om tot een breed gedragen plan te komen. “Het is een uitdagend proces waar overheden en praktijk, waaronder veel agrariërs, gezamenlijk om de tafel zitten. In het drukke Veenweidegebied midden in de Randstad wordt deze samenwerking nog intensiever. Het vraagt niet alleen om het vertegenwoordigen van individuele doelen, maar om het overstijgen ervan. Het is een spannende dynamiek die lef vereist.”
(artikel gaat onder de vacatures verder)

Werk wat er toe doet

Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen. Van de landbouwtransitie tot woningbouwopgave, cybersecurity en digitalisering. En van het veranderende klimaat tot het verbeteren van onze waterkwaliteit en het versterken en behouden van biodiversiteit. Dit stelt ons voor strategische keuzes.

Werken als Projectleider bij HDSR?

Werken bij onze afdeling Strategie, Advies en Ontwikkelingen biedt volop mogelijkheden.

Water, werk en liefde voor het Veenweidegebied

"Het water is niet van ons. Het water is van ons allemaal. Wij proberen het alleen zo te regelen dat de leefomgeving veilig, gezond en prettig is. Hoe belangrijk dat is, dat weet ik als geen ander. Ik ben geboren en getogen in het veenweidegebied. Ik ben een poldermens. Of dat nog uitmaakt in mijn werk? Dat denk ik wel. Als projectleider Veenweiden voel ik de binding met iedereen die erin leeft en voel de liefde voor het gebied." Annette van Schie, schuift het niet onder stoelen of banken. Zij leeft voor haar gebied.
Projectleider Annette in gesprek met agrariërs

Grenzen verleggen

Binnen het werkgebied heeft Annette met veel verschillende partijen te maken, zoals agrariërs, natuurverenigingen, gemeentes, provincie en niet te vergeten de eigen collega's van ons waterschap. Ze probeert vanuit iedereen alle inzichten te verzamelen om tot een breed gedragen plan te komen. “Het is een uitdagend proces waar overheden en praktijk, waaronder veel agrariërs, gezamenlijk om de tafel zitten. In het drukke Veenweidegebied midden in de Randstad wordt deze samenwerking nog intensiever. Het vraagt niet alleen om het vertegenwoordigen van individuele doelen, maar om het overstijgen ervan. Het is een spannende dynamiek die lef vereist.”

Van buiten naar binnen

Als projectleider zie ik het dan ook als mijn missie om een goede verbinding te maken tussen binnen en buiten. Wanneer ik goede onderbouwde initiatieven opvang uit de polder wil ik er graag opvolging aan geven. Ook als ze misschien niet direct in het reguliere werk van het waterschap passen ,” vervolgt Annette bedreven. Een manier van werken die voor het waterschap nog wel eens nieuw is.
Projectleider Annette in gesprek met agrariërs

Pionieren

“Waar we misschien gewend waren om op een modelmatige manier naar het werk te kijken, vind ik de ervaring en kennis uit de polderpraktijk minstens zo belangrijk. Het zijn juist alle bevindingen bij elkaar die een project tot succes maken. Zo is het na vijf jaar pionieren in de polder Spengen gelukt om de grondwaterstand in het groeiseizoen hoger te houden met actieve waterinfiltratie. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen agrariërs en ons waterschap, waarbij in één project vele verschillende aspecten zijn onderzocht: grondwaterstanden, bodemhoogte, waterkwantiteit, bodemvocht, bodemconditie, draagkracht, stroomverbruik en kosten.”
"Maar dan maak ik wel duidelijk dat we sowieso twee meter onder NAP wonen, leven en werken. Die centimeters mogen geen obstakels vormen."
Projectleider veenweidegebied - Annette

Annette

Projectleider Veenweidegebied

Twee meter onder NAP

Dit onderzoek laat zien dat de waterambities veel te groot is geworden om initiatieven maar vanuit één perspectief te bekijken. Annette vindt daar juist de uitdaging en geniet van de dynamiek en het mensenwerk in haar werk. Een nuchtere kijk op zaken werkt hierbij verhelderend. "Het waterpeil is een belangrijk thema in het veenweidegebied. Soms worden er discussies gevoerd over twee centimeter meer of minder. Natuurlijk kan dat voor de een meer betekenen dan voor de ander. Maar dan maak ik wel duidelijk dat we sowieso twee meter onder NAP wonen, leven en werken. Die centimeters mogen geen obstakels vormen. We moeten samen tot een goed toekomstbestendig plan komen. Laat mij maar de boer op gaan, de polder ingaan. Daar geniet ik van."

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe en relevante vacatures. Stel een job alert in en wij zorgen ervoor dat je een update krijgt zodra er een nieuwe vacature beschikbaar is!