VERHAAL VAN CLAUDIA

Fascinatie voor dijken?

Hoe ontwikkel je een fascinatie voor dijken? Voor sommigen gebeurt dit heel geleidelijk. Voor Claudia van Ackooij, Assetmanager Waterkeringen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), was er een zeer duidelijk moment aan te wijzen. Het was zondag 29 januari 1995, ook wel bekend als de dag van ‘de bijna-ramp'. Het water in de Waal steeg zo hoog dat veel mensen geëvacueerd moesten worden. Uiteindelijk hielden de dijken stand tegen het hoge water en werd ternauwernood een ramp voorkomen. Claudia, destijds woonachtig in Tiel, herinnert zich die dag nog goed: "Zelf moest ik ook evacueren. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt. Sindsdien kijk ik heel anders naar dijken. Of we het nu beseffen of niet, we zijn allemaal onlosmakelijk verbonden met dijken. Wist je dat als de Lekdijk nu doorbreekt bij Amerongen, het water tot aan Amsterdam zal reiken?" 
Assetmanager Claudia
Gebiedsbeheerder Rebecca in gesprek met collega

Wij moeten aan de eisen voldoen

De fascinatie voor dijken, of beter gezegd waterkeringen, vormde de aanleiding voor Claudia om in 2001 bij HDSR te gaan werken. Via verschillende stappen binnen het waterschap is ze nu, 23 jaar later, assetmanager waterkeringen. "Heel eenvoudig gezegd zijn wij, met ons team van 9 collega's, verantwoordelijk voor het behoud van onze waterkeringen. Ze moeten ons beschermen tegen het hoge water. Vanuit het Rijk en de provincies worden er eisen aan de dijken gesteld, en het is onze taak als waterschap om daaraan te voldoen. We moeten hier ook over rapporteren. Natuurlijk streven we ernaar niet alleen aan de eisen te voldoen, maar het liefst nog iets beter te doen."

Fascinatie voor dijken?

Hoe ontwikkel je een fascinatie voor dijken? Voor sommigen gebeurt dit heel geleidelijk. Voor Claudia van Ackooij, Assetmanager Waterkeringen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), was er een zeer duidelijk moment aan te wijzen. Het was zondag 29 januari 1995, ook wel bekend als de dag van ‘de bijna-ramp'. Het water in de Waal steeg zo hoog dat veel mensen geëvacueerd moesten worden. Uiteindelijk hielden de dijken stand tegen het hoge water en werd ternauwernood een ramp voorkomen. Claudia, destijds woonachtig in Tiel, herinnert zich die dag nog goed: "Zelf moest ik ook evacueren. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt. Sindsdien kijk ik heel anders naar dijken. Of we het nu beseffen of niet, we zijn allemaal onlosmakelijk verbonden met dijken. Wist je dat als de Lekdijk nu doorbreekt bij Amerongen, het water tot aan Amsterdam zal reiken?" 

Wij moeten aan de eisen voldoen

De fascinatie voor dijken, of beter gezegd waterkeringen, vormde de aanleiding voor Claudia om in 2001 bij HDSR te gaan werken. Via verschillende stappen binnen het waterschap is ze nu, 23 jaar later, assetmanager waterkeringen. "Heel eenvoudig gezegd zijn wij, met ons team van 9 collega's, verantwoordelijk voor het behoud van onze waterkeringen. Ze moeten ons beschermen tegen het hoge water. Vanuit het Rijk en de provincies worden er eisen aan de dijken gesteld, en het is onze taak als waterschap om daaraan te voldoen. We moeten hier ook over rapporteren. Natuurlijk streven we ernaar niet alleen aan de eisen te voldoen, maar het liefst nog iets beter te doen."
Gebiedsbeheerder Rebecca in gesprek met collega

Nieuwsgierig naar onze vacatures?

Zelf moest ik ook evacueren. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt. Sindsdien kijk ik heel anders naar dijken.
Gebiedsbeheerder HDSR Rebecca

Claudia

Assetmanager Waterkeringen

55 kilometer dijkversterking

Het assetteam beheert alle primaire waterkeringen binnen het beheersgebied van HDSR. Daarom is het assetteam nauw betrokken bij het project "Sterke Lekdijk". In dit project wordt de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, over een totale lengte van 55 km. "Het assetteam moet bij de versterking ver vooruitkijken. De dijken moeten namelijk na voltooiing goed beheerd en onderhouden kunnen worden. Zo werd voorgesteld om het hellingspercentage van de taluds te verlagen. Dit was prima voor de versteviging van de dijk, maar niet geschikt voor het toekomstige onderhoud. Het gras dat er gaat groeien is een belangrijk onderdeel van de dijk, en we moeten het later wel kunnen maaien. En dat is niet mogelijk als de dijk te stijl wordt gemaakt.” 

Als Specialist onderdeel van een team

Jij bent dan degene met de beheerderspet op. Het is hierbij prettig om af en toe je programmawerk te bespreken binnen het assetteam. Zo kun je inzicht krijgen in hoe je directe collega's omgaan met uitdagingen waar jij tegenaan loopt, of hoe jij hen andersom kunt ondersteunen. We doen het echt samen als een team, en dat voelt zeer goed."
Claudia hoopt eigenlijk nooit meer de spanning van 1995 mee te maken. Er wordt hard gewerkt om dat te voorkomen. Wanneer het water echter hoog komt, zoals in de winter van 2023, gaat haar hart wel sneller kloppen. "Veel van ons werk doen we op basis van berekeningen en aannames. Als het water stijgt, is het tijd om te zien of alles waar we dagelijks zo hard voor werken ook daadwerkelijk werkt. Als ik dan zeker weet dat alles goed gaat, loop ik trots over de dijken en besef ik dat we goed werk verrichten."

55 kilometer dijkversterking tussen Amerongen en Schoonhoven

Het assetteam beheert alle primaire waterkeringen binnen het beheersgebied van HDSR. Daarom is het assetteam nauw betrokken bij het project "Sterke Lekdijk". In dit project wordt de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, over een totale lengte van 55 km. "Het assetteam moet bij de versterking ver vooruitkijken. De dijken moeten namelijk na voltooiing goed beheerd en onderhouden kunnen worden. Zo werd voorgesteld om het hellingspercentage van de taluds te verlagen. Dit was prima voor de versteviging van de dijk, maar niet geschikt voor het toekomstige onderhoud. Het gras dat er gaat groeien is een belangrijk onderdeel van de dijk, en we moeten het later wel kunnen maaien. En dat is niet mogelijk als de dijk te stijl wordt gemaakt.” 

Als Specialist onderdeel van een team

Jij bent dan degene met de beheerderspet op. Het is hierbij prettig om af en toe je programmawerk te bespreken binnen het assetteam. Zo kun je inzicht krijgen in hoe je directe collega's omgaan met uitdagingen waar jij tegenaan loopt, of hoe jij hen andersom kunt ondersteunen. We doen het echt samen als een team, en dat voelt zeer goed."
Claudia hoopt eigenlijk nooit meer de spanning van 1995 mee te maken. Er wordt hard gewerkt om dat te voorkomen. Wanneer het water echter hoog komt, zoals in de winter van 2023, gaat haar hart wel sneller kloppen. "Veel van ons werk doen we op basis van berekeningen en aannames. Als het water stijgt, is het tijd om te zien of alles waar we dagelijks zo hard voor werken ook daadwerkelijk werkt. Als ik dan zeker weet dat alles goed gaat, loop ik trots over de dijken en besef ik dat we goed werk verrichten."

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe en relevante vacatures. Stel een job alert in en wij zorgen ervoor dat je een update krijgt zodra er een nieuwe vacature beschikbaar is!