VERHAAL VAN DE WATERRAAD

Waterraadsexcursie: verleden, heden en toekomst van de Sterke Lekdijk

De wind gierde over de velden. IJsschotsen kolkten door het water van de woeste lek en beukten tegen de lekdijk aan. Ingelanden deden verwoede pogingen om de zwakke plekken in de dijk te versterken. Helaas mocht het niet baten, in 1624, precies vierhonderdjaar geleden brak de Lekdijk door en kwamen grote delen van het Groene Hart onder water te staan. Velen verloren hun huis, hun vee of zelfs hun leven.
Waterraad op bezoek bij De Sterke Lekdijk

Dijkdoorbraak

Het is precies 400 jaar geleden dat een van de grootste dijkdoorbraken aan de Lek plaatsvond. Alle reden dus voor de Waterraad van HDSR om zich eens te verdiepen in het verleden, heden en toekomst van de Lekdijk. 17 april gingen zij op pad. Cultuurhistoricus Clarion Wegerif vertelde over het leven en het waterbeheer in 1624 aan de hand van historische prenten en attributen. Daarna nam zij de Waterraad mee naar verschillende plekken langs de Lek waar in het verleden dijkdoorbraken hebben plaatsgevonden. “Heel erg interessant om te leren dat die meertjes langs de dijk – wielen genaamd – zijn ontstaan doordat het woeste water daar een groot gat heeft gevormd tijdens een dijkdoorbraak” zei Waterraadslid Meike na afloop.
(artikel gaat onder de vacatures verder)

Wat doet de waterraad?

  Sinds eind 2020 heeft ons waterschap een waterraad die bestaat uit jongeren van 18 tot 25 jaar. De leden van de waterraad komen een jaar lang elke maand bij elkaar voor een activiteit of excursie. Daarnaast adviseren zij bestuur en medewerkers over verschillende onderwerpen. gevraagd en ongevraagd.  

Aanmelden voor de waterraad

Je onderneemt bijzondere activiteiten, je ontmoet nieuwe mensen die net als jij interesse hebben in het waterschap én het staat goed op je CV. Genoeg redenen om deel te nemen aan de Waterraad van HDSR. Toch?

Waterraadsexcursie: verleden, heden en toekomst van de Sterke Lekdijk

De wind gierde over de velden. IJsschotsen kolkten door het water van de woeste lek en beukten tegen de lekdijk aan. Ingelanden deden verwoede pogingen om de zwakke plekken in de dijk te versterken. Helaas mocht het niet baten, in 1624, precies vierhonderdjaar geleden brak de Lekdijk door en kwamen grote delen van het Groene Hart onder water te staan. Velen verloren hun huis, hun vee of zelfs hun leven.
Waterraad op bezoek bij De Sterke Lekdijk

Dijkdoorbraak

Het is precies 400 jaar geleden dat een van de grootste dijkdoorbraken aan de Lek plaatsvond. Alle reden dus voor de Waterraad van HDSR om zich eens te verdiepen in het verleden, heden en toekomst van de Lekdijk. 17 april gingen zij op pad. Cultuurhistoricus Clarion Wegerif vertelde over het leven en het waterbeheer in 1624 aan de hand van historische prenten en attributen. Daarna nam zij de Waterraad mee naar verschillende plekken langs de Lek waar in het verleden dijkdoorbraken hebben plaatsgevonden. “Heel erg interessant om te leren dat die meertjes langs de dijk – wielen genaamd – zijn ontstaan doordat het woeste water daar een groot gat heeft gevormd tijdens een dijkdoorbraak” zei Waterraadslid Meike na afloop.

Innovatieve damwanden

De tour eindigde bij de projectlocatie Salmsteke waar momenteel een groot dijkversterkingsproject gaande is. Onder het genot van een heerlijke lunch vertelde omgevingsmanager Joosje Bachman wat er allemaal komt kijken bij het moderne project- en omgevingsmanagement van het versterken van de dijk. "Wist je bijvoorbeeld dat ze innovatieve damwanden plaatsen waar grondwater doorheen kan stromen? En dat deze damwanden soms met de grootste voorzichtigheid op slechts één meter afstand van een historisch pand de grond in worden gedrukt?"
Waterraad op bezoek bij De Sterke Lekdijk

Helmen op

De dag eindigde met bezoek aan de projectlocatie zelf. Helmen op, veiligheidsschoenen aan, en naar buiten. Terwijl machtige graafmachines, die worden aangedreven met waterstof, bergen zand en grote stalen platen verplaatsten, vertelde Technisch Manager Hans Slotboom over de technische uitdagingen die komen kijken bij zo’n groot project. Hoe test je bijvoorbeeld of de klei die je besteld hebt wel van goede kwaliteit is (tip: draai er een drolletje van! Het moet niet te nat zijn en uitlopen maar ook niet te droog en breken!) Of hoe ga je om met getijdewerking en golfslag van schepen bij het aanleggen van een geul met zwemgelegenheid?
Al met al dus een enerverende dag, doordrenkt met geschiedenis, innovatie en hedendaagse uitdagingen aan het beheer van Lekdijk. Vind jij dit interessant klinken? En zou jij ook wel Waterraadslid willen worden? Momenteel werven we nieuwe waterraadsleden! Kijk op de waterraadswebsite voor de vacature: Waterraad 2024 - 2025

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwe en relevante vacatures. Stel een job alert in en wij zorgen ervoor dat je een update krijgt zodra er een nieuwe vacature beschikbaar is!